27/06/2022

El ple de l´Ajuntament de Castellbell i el Vilar aprova inicialment uns presupostos molt socials

Aquest dimecres 15 de maig és va celebrar un ple extraordinari a l´Ajuntament de Castellbell i el vilar , en la que s´han debatre 7 punts del ordre del dia , entre les quals la proposta d´aprovació inicial dels pressupostos municipals d´aquest 2013.L´únic incident ha estat la apagada de la llum que s´ha produït arran de la tempesta,. El ple ha continuat gràcies a les llums d’emergència , que al cap d´una estona s´ha restablert el subministrament elèctric .
El primer punt del ordre del dia ha estat l´aprovació del decret d’alcaldia num 114 d´aprovació d´adhesió al conveni de col•laboració entre el consorci Localret i la Diputació de Barcelona .
Aquest conveni entre Localret i La diputació de Barcelona en la qual s´adhereixen els ajuntaments com el de Castellbell i el vilar permet comprar transit de dades , internet i telefonia mòbil . L’alcaldia va exposar als regidors les línies mestres d´aquest conveni ja que implicarà reduir costos , mobilitat de dades d´internet i de telefonia mòbil , els pressupostos d´aquest conveni va lligat a la gestió municipal . Josep Torras regidor per CIU va replicar que ho trobava molt bé ja que implica una reducció dels costos . La moció es va aprovar per unanimitat .

El segon punt de l´ordre del dia : Rectificació dels acords en relació a l´acord marc de subministrament elèctric destinat als ens locals de Catalunya . l’alcaldia va argumentar que es tracta d ´un acord amb ENDESA , que va entrar en vigor des del 1 d´abril del 2013 fins el 31 de Març del 2014 , es va votar per unanimitat .

El tercer punt feia referencia a Aprovació si s´escau , de l´adhesió al conveni amb el Consell comarcal del Bages per la central de contractació , és tracta d´un conveni que es va signar el passat gener per al CCB , Aquestes centrals de contractació és configuren com a instruments que permeten la tramitació i/0 adjudicació d´una prestació a un altre poder adjudicador de forma que els òrgans que disposi de menys mitjans puguin encarregar els seus contractes a altres ens per a la seva gestió . Va ser votat per unanimitat

El quart punt es va parlar de : Aprovació si s´escau del conveni de col•laboració entre Agència Tributaria , Federació espanyola de Municipis i províncies i l´Ajuntament de Castellbell i el Vilar en matèria de subministrament d’informació de caràcter tributari :
Per l´alcaldia , es tracta d´un conveni entre la FEMP i la Agència tributaria espanyola , qualsevol captació d´impostos permetrà fer-ho de manera telemàtica , per CIU , va argumentar estar en contra de la moció entenen el seu temor que les dades personals surtin d´allà i creuen que seria convenient esperar a la futura Agència Catalana , ERC va mostrar el seu xoc frontal amb l´equip de govern , per ERC , no hi esta gens d´acord amb la moció , ja que estem vivint un moment històric per a Catalunya i que cal aprofitar aquest moment , l´alcaldessa va replicar CIU creu que la agencia estatal te totes les dades dels ciutadans i a ERC li va dir que no facin de advocat del diable li pregunta si sap el que s’està debaten i que no barregi sentiments , el regidor de ERC llegeix una part del conveni i va dir que el ple no estava preparat . un regidor del PSC , va dir que entén de idearis de cadascú , ja que no representa el que passa avui dia i va llegir les clàusules 2 i 4 del esmentat conveni . a mes l´ajuntament de Castellbell no disposa de certificat oficial per tramitar els impostos .
Per a Grup Independent per a Castellbell i el Vilar , va dir que ho va trobar molt bé i que s´ajusta a la realitat . la moció es va aprovar amb els vots a favor dels 7 regidors de PSC i del GICV , en contra van votar els dos de CIU i el de ERC .

El punt num cinquè , es va tractar de Aprovació provisional de l’ordenança fiscal num 8 reguladora de la taxa de la prestació del Server de la gestió de residus municipals , aquesta moció que es va aprovar per unanimitat , per l´alcaldia són bonificacions per promoure la gestió de residus que implica una reducció de costos i alhora impulsar la deixalleria del Consorci de Residus del CCB , tots els membres de l´oposició va coincidir en dir que era una bona ordenança atès que resulta econòmic per la ciutadania .
El punt sisè és va comentar sobre Aprovació inicial si s´escau de la regulació de Servei porta a porta de residus comercials. Per a l´alcaldia aquesta regulació implica la recollida de cartró i vidre dels comerços del poble , l´oposició hi va estar a favor i per tant es va votar per unanimitat .

Finalment el darrer punt del ordre del dia la proposta de pressupost municipal del 2013 , uns pressupostos molt enfocats a l’àmbit social , ja que cada vegada arran de la crisi actual hi ha mes gent necessitada , els serveis socials seran els mes beneficiats , les altres àrees baixen una mica respecte al anterior exercici
Cada regidor del equip de govern va exposar els seus projectes de pressupost, que van ser molt ben detallades punt per punt L’Estat de despeses del pressupost de l’entitat per a l’exercici del 2013, ascendeix a la quantitat de tres milions dos-cents quaranta-quatre mil nou-cents dotze euros amb quaranta set cèntims d’euro (3.244.912,47€) i en el d’Ingressos tres milions dos-cents quaranta-quatre mil nou-cents dotze euros amb quaranta set cèntims d’euro ( 3.244.912,47€) apareixent en conseqüència, anivellat, i significant un augment de 0.96% respecte de l’any anterior.

Seguretat i Mobilitat ciutadana:
L’augment de consignacions pressupostaria en relació a aquest ve donada per la previsió d’un contracte de renting de vehicles destinats a aquest servei. La justificació de la despesa ve donada per què els vehicles han quedat obsolets i són una càrrega de despesa en el seu manteniment. Per tant, amb el renting d’un nou vehicle es pretén millorar en seguretat i reduir despesa de manteniment.
Vivenda i urbanisme:
L’augment de consignacions pressupostàries ve donada per la previsió en reparació i manteniment de vies públiques, tenint en compte la consignació en ingressos de la transferència per part de la Generalitat de Catalunya, dins del programa PUOSC 2013- 2016, prevista en 41.022’19 € anuals, i destinat a manteniment. Actualment la xarxa viària local requereix una intervenció en manteniment a efectes de millorar-ne l’estat i la seguretat.
Cal esmentar, però, que en les partides de despeses de 155-21003 i 155-22199 es consigna 35.000 com a fons de contingència i que serà executat a mida de la seva execució en ingressos.
Benestar comunitari:
En aquest programa s’augmenta el contracte de recollida d’escombraries domiciliaries en la part de recollida orgànica. En relació a les altres partides, es consigna adequació a les necessitats dels serveis que inclouen.
Les modificacions en el servei de recollida de fracció orgànica són conseqüència de la desaparició del servei que prestava el Consorci de Residus del Bages. En aquest exercici es gestiona per part de l’Ajuntament, amb un increment de recollida, que ha passat a ser diària.
medi Ambient:
La disminució en aquest programa reflecteix el nou contracte de jardineria, que suposa un estalvi de 39.261€ anuals ( preu anterior contracte anual 55.203€; preu actual contracte anual: 15.941’75€)
Serveis Socials i de promoció social:
La variació en un 21.00% respecte de l’any anterior, ve donat principalment en
l’augment en la despesa per Joventut. Donada la conjuntura econòmica i social actual, en què els joves es troben en la taxa més alta d’atur, cal portar a terme polítiques adreçades a millorar les oportunitats dels joves. Aquestes aniran dirigides al foment de l’ocupació, aprenentatge, emprenedoria i acompanyament. La despesa es concreta en la previsió del contracte per la dinamització social jove, tenint en compte que ve finançada per el programa de Xarxa de la Diputació de Barcelona, amb una aportació aprovada per a 2013 de 15.000€.
Així mateix es preveu consignació pressupostaria per a aquelles activitats que es duen a terme al llarg de l’any dirigides a joves, polítiques d’igualtat i gent gran, així com les despeses per atendre el transport a AMPANS, un servei es veu finançat per la taxa que es deriva del mateix.
Altres despeses importants en l’àrea social resten incloses en el capítol 4 del
Pressupost.
Foment de l’ocupació:
Un dels serveis que es preveu endegar durant aquest exercici és el del servei de foment de l’ocupació. L’objectiu no tan sols és acompanyar i assessorar en l’accés al mercat de treball, sinó també gestionar i desenvolupar les polítiques locals d’ocupació, tenint també importància el suport als emprenedors i a les petites i mitjanes empreses. Es preveu desenvolupar també convenis de col•laboració a l’efecte de millorar la qualificació de treballadors per l’accés al treball en empreses locals. Així, s’obre aquest Programa de despesa en atenció al servei d’ocupació que es vol establir en el municipi, i que vol donar cobertura als municipis de Monistrol de Montserrat i de Marganell, establint els corresponents convenis de col•laboració, i quin vindrà finançat
per les corresponents transferències finalistes de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Barcelona (programa Xarxa).
Educació:
Cal esmentar l’augment en les partides corresponents al CES Bages Sud, i que venen donades pel cost de l’arrendament del terreny on s’ubica dit centre. A banda, també s’ha consignat augment de crèdits destinats al manteniment del CEIP Jaume Balmes.
Serveis de caràcter general:
L’augment en aquest programa de despesa ve donat principalment per la consignació d’un fons de contingència de 137.872’53 ( en la partida 22799), i que serà executat a mida de la seva execució en ingressos.

PREVISSIÓ D’INGRESSOS I DESPESES D’IMPULS CASTELLBELL S.L.
En relació a la previsió d’ingressos i despeses presentat per la societat municipal Impuls S.L., que s’adjunta i forma part del present pressupost general, fer esment de l’explicació per part de la seva gerència, on s’especifica les previsions d’inversions que s’hi ha consignat.

Els grups de l´oposició van dir la seva , per CIU , hi manca les inversions i els veuen molt desoladores , per ERC és pregunta si l´ajuntament està intervingut , ja que són uns pressupostos sense marge i troben poca ajuda en educació .per GICV , aquest pressupostos es la realitat d´avui dia i s´ajusta a les necessitats del poble , ja ho van advertir que passaria durant la campanya electoral municipal i el temps els hi ha donat la raó . la moció va ser aprovada per els vots a favor dels 7 regidors del PSC i el del GiCV i les abstencions dels dos regidors de CIU i el de ERC .

A 2/4 de 10 es va acabar la sessió del ple extraordinari

Feu clic per puntuar aquesta publicació
[Total:% total_count% mitjà:% mitjana%]

Share and Enjoy !

Shares

One thought on “El ple de l´Ajuntament de Castellbell i el Vilar aprova inicialment uns presupostos molt socials

  1. Bona iniciativa de l´Ajuntament de Castellbell de fer uns pressupostos municipals , encara que siguin molt austers .Ara que diran aquells que critiquen no només al Ajuntament , si no també a les entitats a un diari digital de Manresa . em pregunto si seguiran insultant i menyspreant a la nostra gent com sempre fan

    Felicitació a la Laura per aquest article , es molt transparent i diu el que es va dir al ple , punt per punt .

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

%d bloggers like this: